TABHAIR CUAIRT ORAINN

                                  TÁ ÁTHAS AG MÚSAEM CHONTE CHEATHARLACH FÁILTE A CHUR RÓMHAT

Tá cead isteach SAOR IN AISCE ach beidh réamh-áirithint ina riachtanas riachtanach. Is féidir leat d’áit a chur in áirithe ach glaoch ar an Músaem ar 059-9131554 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig Museum@carlowcoco.ie  

Le haghaidh tuilleadh eolas faoin ár n-uaireanta oscailte, conas réamh-áirithint a dhéanamh agus ár dTreoirlínte do Chuairteoirí COVID-19, cliceáil ANSEO

                             BUAICPHOINTÍ

Tá Músaem Contae Cheatharlach suite i gCeathrú Cultúrtha Cheatharlach, díreach in aice le príomhshráid an bhaile agus doras isteach tríd an oifig turasóireachta. Cuimsíonn an músaem bailiúchán leathan earraí agus déantúsán ó chontae Cheatharlach, lena n-áirítear:

  • comhla thógála na croiche bunaidh ó Phríosún Cheatharlach;
  • an puilpid snoite 6m ó Ardeaglais Cheatharlach;
  • míreanna ó Monrcha Siúcra Cheatharlach, a d’oibrigh ar feadh beagnach 80 bliain;
  • píopa tobac an Chaptaein Myles Keogh, a maraíodh ag Cath Little Big Horn;
  • míreanna a bhaineann le John Tyndall, an t-eolaí as Ceatharlach a d’aimsigh éifeacht an cheaptha teasa;
  • scuid iontaisithe 340 milliún bliain d’aois;
  • an toitín deireanach a chaith Kevin Barry agus a Mhasc Báis – mac léinn míochaine 18 mbliana d’aois ab ea é, a cuireadh chun báis as a ról i gCogadh Saoirse na hÉireann;
  • an preas clódóireachta a d’úsáideadh nuachtáin The Nationalist… agus go leor eile!

SONRAÍ TEAGMHÁLA

Uaireanta oscailte

 

*Chun sláinte agus sábháilteacht an phobail a chinntiú, de réir srianta reatha an rialtais, tá córas réamh-áirithinte á oibriú ag Músaem Contae Cheatharlach go dtí go dtabharfar fógra breise. Táimid buíoch as do chuid foighne le linn na tréimhse seo.

Eanáir go Nollaig 2022

*Luan go hAoine

*10:00rn go 5:00in

Deireadh Seachtaine & Laethanta Saoire Bainc

Dúnta faoi láthair

*Oscailt séasúrach | deireadh seachtaine ar fionraí go dtí go bhfógrófar a mhalairt

Luan go Satharn TBC

TBC

Laethanta Saoire Dé Domhnaigh & Bainc

TBC

Tá áthas ar Mhúsaem Chontae Cheatharlach fáilte ar ais a chur roimh chuairteoirí chuig an músaem. Is é sláinte agus sábháilteacht ár gcuairteoirí agus na foirne an imní is mó atá orainn.

Agus é sin san áireamh, iarraimid ort nóiméad a thógáil chun eolas a chur ar ár dTreoirlínte Athoscailte thíos sula dtugann tú cuairt. Scrollaigh le do thoil le haghaidh eolas ginearálta iontrála agus sonraí faoi na hamanna ama atá ar fáil.

Tá cead isteach SAOR IN AISCE ach beidh réamh-áirithint ina dúil riachtanach. Is féidir leat d’áit a chur in áirithe ach glaoch ar an Músaem ar 059-9131554 nó ríomhphost a sheoladh chuig museum@carlowcoco.ie

Uaireanta Oscailte agus amchláir atá ar fáil

Ón 4 Eanáir 2022, osclófar Músaem Contae Cheatharlach agus Oifig Turasóireachta ó Luan go hAoine, 10.00rn – 1.00in, agus beidh an cead isteach deireanach ag 11.30am.

 

Chun an chuairt a dhéanamh sábháilte do chuairteoirí agus don fhoireann iarrfar ort ceann de na sliotáin ama seo a roghnú le haghaidh do chuid ama teachta:

Maidir leis na huaireanta oscailte 10.00am go 12.00pm, is iad na sliotáin cuairte:

10.00rn; 10.20rn, 10.40rn, 11.00rn, 11.20rn, agus 11.30rn.

Is é 11.30am an cead isteach deireanach chun ligean do chuairteoirí na taispeántais a fheiceáil, a dturas a chríochnú agus ligean don Mhúsaem tabhairt faoi phrótacail riachtanacha Covid-19.

Beidh méideanna an ghrúpa teoranta do sheisear ó aonad teaghlaigh nó sóisialta. Faoi láthair ní bheidh áirithintí grúpa níos mó á n-éascú againn, amhail grúpaí scoile, ag an am seo mar gheall ar riachtanais scartha fhisiciúil.

Is féidir leat níos mó a léamh ANSEO

Turais

 

** Faoi láthair ní bheimid ag éascú áirithintí grúpa níos mó, mar scoileanna mar gheall ar na riachtanais um fhadú fisiceach.

Má tá tú mar chuid de ghrúpa / eagraíocht / cumann stairiúil nó seandálaíochta ansin cén fáth nach ndéanann tú Turas Treoraithe SAOR IN AISCE (10+ duine) a chur in áirithe roimh ré.

A mhúinteoirí, lig do do mhic léinn taitneamh a bhaint as ár dTráth na gCeist Scoile saor in aisce agus déan déantáin an Mhúsaeim a láimhseáil mar chuid den turas (ar fáil i nGaeilge freisin)

Tá Tráth na gCeist na Scoile oiriúnach freisin do dhaltaí scoileanna Béarla.


Chun áirithint a dhéanamh le haghaidh turas, glaoigh orainn ar 059-9131554 / nó seol ríomhphost chugainn ag Museum@carlowcoco.ie

Páirceáil

Cliceáil ar na logainmneacha cóngaracha le do thoil chun naisc le roghanna bealaí siúil chuig Músaem Contae Cheatharlach ó / go:

Páirceáil is gaire do Mhúsaem Contae Cheatharlach:

Carrchlós VISUAL Cheatharlach

Carrchlós Kennedy St / Dinn Rí

Carrchlós Irishman’s

Carrchlós Ionad Siopadóireachta Cheatharlach

Carrchlós Ionad Siopóide Cheatharlach (tá rochtain níos giorra do choisithe ar Shráid an Tulaigh ar fáil tríd an gcarrchlós (125m)

 

Is féidir Páirceáil Cóiste a fháil:

Achar ó thaitneamhachtaí áitiúla go Músaem Contae Cheatharlach

Cliceáil ar na logainmneacha cóngaracha le do thoil chun naisc le roghanna bealaí siúil chuig Músaem Contae Cheatharlach ó / go

Join our mailing list!

Sign up to receive email updates.

Marketing Permissions

Your Information: Your email address is required to provide your consent and subscribe to this service. Your personal information is used for the stated purposes only. 
Unsubscribe: You can unsubscribe from our newsletter at any time by clicking on the ‘unsubscribe’ button in the footer of our emails.

Privacy Statement: For information about our Privacy Statement click here.
We use MailerLite as our marketing automation platform. By clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailerLite for processing in accordance with their Privacy Policy and Terms of Service.